V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať denne od 09:00 do 17:00.

kontakt

Alba Flora s.r.o.

Diakovce 125
925 81 Diakovce
Slovenská republika

Telefónny kontakt: +421 948 761 030
e-mail: info@albaflora.sk

IČO: 51 065 240
DIČ: 2120648255
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 41279/T

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/772 02 16, e-mail: nr@soi.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra, tel. č.: 037/652 45 01, 656 04 11, e-mail: nr.sekretariat@uvzsr.sk

Nie sme platcami DPH