fbpx
Alba Flora / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Máme radosť z vašej návštevy našich stránok. Je pre nás tiež dôležité, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí a preto zabezpečenie a ochrana osobných údajov pre nás predstavuje maximálnu prioritu.
Keďže pri vašej návšteve našich stránok môžu byť čiastočne zhromažďované osobné údaje, každé zaznamenanie osobných údajov je vykonávané výlučne podľa príslušných právnych ustanovení, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“) a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Spracovanie osobných údajov sa tiež riadi zásadami ochrany údajov platnými v EÚ, ktoré zabezpečujú najvyšší možný stupeň transparentnosti, dodržiavanie práva na výber, pravidlá prístupu, zákonné spracovanie a poskytovanie osobných údajov.
Nižšie poukazujeme na to, aké osobné údaje zaznamenávame pri vašej návšteve a ako ich spracúvame.

I. zabezpečenie dát
 1. V spoločnosti Alba Flora vieme, aké dôležité je diskrétne spracovanie a ochrana informácií, ktoré nám poskytnete cez internet. Preto vynakladáme veľké úsilie, aby naše online bezpečnostné opatrenia boli maximálne účinné. Šifrujeme podstatnú časť dátových prenosov medzi internetovými stránkami Alba Flora. Vykonávame pravidelné aktualizácie metód šifrovania podľa technického pokroku tak, aby bola zaručená dôvernosť údajov, ktoré nám poskytnete cez internet.
 2. Naša spoločnosť Alba Flora s.r.o., so sídlom na adrese Diakovce 125, PSČ 925 81, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom našich webových stránok alebo v našich predajných či obchodných miestach. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +421 948 761 030, e-mailom na adrese info@albaflora.sk alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, Alba Flora s.r.o., Diakovce 125, PSČ 925 81. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možno kontaktovať písomne e-mailom na adrese info@albaflora.sk alebo poštou na adrese Ochrana osobných údajov, Alba Flora s.r.o., Diakovce 125, PSČ 925 81. Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do 1 mesiaca, prípadne do 2 mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.
II. cookies
 1. Pre zjednodušenie navigácie, autentifikáciu či meranie používania a efektivity stránok používame rôzne technológie, okrem iného tzv. súbory „cookies“. Cookie je dátový prvok, ktorý posiela internetová stránka prehliadaču, pričom do použitého zariadenia ho môže uložiť akákoľvek internetová stránka, pokiaľ to dovoľuje nastavenie prehliadača. Deje sa tak automaticky pri navštívení stránky. Tieto súbory umožňujú našej stránke zaznamenať informácie o vašej návšteve – napr. počet návštev, aké stránky ste navštívili, na ako dlho a ktoré témy sú pre vás zaujímavé a podľa toho vyhodnocovať a zlepšovať ich obsah – prípadne slúžia pre nastavenie prehliadača, jazyka, veľkosti písma, farby či obdobných vlastností. Vaša budúca návšteva Alba Flory tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedať vašim záujmom.
 2. Každý používateľ svojho zariadenia vie ovplyvniť, či sa mu doň budú ukladať súbory cookies. Väčšina súčasných prehliadačov je nastavených na automatické prijímanie súborov cookies. V prípade povolenia ukladania cookies môžete ich používanie vo všeobecnosti obmedziť nastavením prehliadača. Keďže súbory cookies umožňujú využívať niektoré funkcie našich internetových stránok, odporúčame vám ich nedeaktivovať. Bez súborov cookies by prehliadanie našich stránok mohlo byť zložitejšie a pomalejšie, prípadne by to viesť k nefunkčnosti základných funkcií.
 3. V každom internetovom prehliadači funguje správa cookies inak, preto vám nevieme ponúknuť univerzálny návod ako pridávať alebo odstraňovať cookies vo vašom prehliadači. Triky a rady si môžete nájsť priamo na internete.
III. AKÉ informácie zhromažďujeme a prečo?
 1. Bežne prehliadate naše stránky Alba Flora bez toho, aby ste museli poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Pri návšteve zaznamenávame IP adresu, ktorú prideľuje poskytovateľ internetu, na analýzu chýb fungovania, na správu internetovej stránky či získanie demografických údajov. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.
 2. V niektorých sekciách stránok Alba Flora však budeme od vás žiadovať zadanie osobných údajov a ich vyplnením nám dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Jedná sa predovšetkým o rôzne registračné či kontaktné formuláre alebo ankety, aby sme mohli zlepšovať naše internetové stránky a zostávať s vami v kontakte.
 3. V rámci registrácie od vás budeme potrebovať základné identifikačné a kontaktné údaje, ktoré budú slúžiť na komunikáciu s vami.Zhromažďovať budeme aj informácie o vašich nákupoch a o vrátení tovaru v obchodných a predajných miestach aj v rámci nákupu on-line na našich webových stránkach, aby ste mohli využívať službu elektronických pokladničných blokov a aby sme vám mohli zasielať bežné ponuky pre všetkých zákazníkov, prípadne ponuky prispôsobené priamo pre vás.
  Ak máte záujem o ponuky presne podľa vašich potrieb, môžete nám poskytnúť ďalšie nepovinné informácie, ako napríklad demografické údaje a vaše oblasti záujmu týkajúce sa nášho sortimentu.
  Vzhľadom na to, že musíme kontrolovať, či je vaša registrácia v súlade s obchodnými podmienkami stále aktívne, budeme zhromažďovať aj informácie o vašej interakcii s nami, ktoré zahŕňajú informácie o prihlasovaní sa do účtu Alba Flora alebo otváraní nášho e-mailu.
  Ak sa do účtu Alba Flora prihlasujete pomocou účtu na sociálnej sieti Facebook, informácie od spoločnosti Facebook budeme používať len na overovanie.
  Ak vyjadríte súhlas so zasielaním marketingových informácií, budeme vás informovať o našich výrobkoch a službách, ale aj o novinkách či rôznych podujatiach.
IV. príklady, aké cookies používame
 1. Cookies umožňujú vylepšenie služieb. Niektoré cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky, iné sa využívajú na zvýšenie kvality stránky a spokojnosti užívateľa.
 2. Nevyhnutné cookies umožňujú:
  – zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
  – zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.
 3. Funkčné cookies umožňujú:
  – zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
  – zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
  – zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
  – podporu „live chat‟.
 4. Cielené cookies umožňujú:
  – zdieľať a „lajkovať‟,
  – zasielať informácie na iné webové stránky na prispôsobenie ich inzercie. Túto funkciu však Alba Flora nevyužíva.
 5. Príklady využitia
  Cookies sa využívajú na celkové vylepšenie služieb pre vás, napríklad:
  – umožňujú funkčnosť niektorých špecifických služieb, ako platieb, ktoré bez cookies nemôžu fungovať;
  – umožňujú rozoznať vaše zariadenie, takže nemusíte počas jednej úlohy zadávať tú istú informáciu niekoľkokrát;
  – umožňujú rozoznať, že ste už pri prihlasovaní do vášho účtu Alba Flora zadali vaše meno užívateľa a heslo, takže to nemusíte opakovať na každej stránke, ktorá to vyžaduje;
  – merajú, koľko ľudí využíva určité služby, aby sa tieto mohli pre užívateľov vylepšiť a aby sa zabezpečila dostatočná kapacita na ich potrebnú rýchlosť;
  – analyzujú údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako používate online služby, aby sme tieto mohli skvalitniť.Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu.Ak chcete niektoré cookies vymazať už vo vašom počítači, prosíme, pozrite si pokyny vo vašom prehliadači tak, že kliknete v jeho menu na „Pomoc”.Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, nájdete na http://www.aboutcookies.org (v angličtine) alebo kliknite na „Pomoc” v menu vášho prehliadača.
V. NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM
 1. Akékoľvek vami poskytnuté osobné údaje považujeme za dôverné a sú uložené a spracované výhradne v rámci vzťahu medzi vami a našou spoločnosťou a bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú ďalej poskytnuté na marketingové účely, predané alebo inak sprístupnené tretím stranám.
 2. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí sa podielieľajú na prevádzkovaní databáz webových stránok Alba Flora, spracovaní objednávky alebo ktorí nám asistujú pri vytváraní internetových stránok, spolupracujú na našich projektoch, marketingových aktivitách a obsluhujú vás. Vaše osobné údaje budú v súvislosti so zasielaním marketingových informácií spracovávať zmluvní partneri, ktorí nám pomáhajú s ich prípravou a distribúciou. Pri poskytovaní údajov sa obmedzujeme iba na tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie príslušnej služby (napríklad doručenie vami objednaného tovaru). Pritom dodržiavame požadovanú úroveň zabezpečenia údajov. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich taktiež za dôverné.
 3. Odovzdanie vašich osobných údajov predovšetkým štátnym, správnym či súdnym orgánom môže byť založené iba na základe riadne vystavených rozhodnutí a nariadení a vždy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyhradzujeme si však právo použiť osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu voči právnym nárokom.
VI. NA AKÝ ÚČEL TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?
 1. Na našich internetových stránkach sa používajú cookies na nasledujúce účely:
  1. Jedinečná identifikácia prihláseného používateľa.
  2. Zapamätanie si užívateľskeho kliknutia na tlačidlo “OK” pre skrytie oznamu o používaní cookies na stránkach Alba Flora, ktorý sa nachádza v dolnej časti obrazovky.
  3. Personalizovanie ponuky – Vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám.
  4. Zlepšenie internetovej stránky – pravidelne vylepšujeme našu stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate.
  5. Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
  6. Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
  7. Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.
  8. Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácií o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, a pod.
 2. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme a zosúladíme.
VII. Ako dlho budeme vaše údaje spracovávať
 1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.
 2. Po uplynutí vyššie uvedenej doby sú ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.
VIII. Vaše práva a zrušenie súhlasu
 1. Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách, produktoch či anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám kedykoľvek napísať, aby sme používanie osobných údajov na tieto účely nevyužívali a my vás odhlásime.
 2. Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v konkrétnom e-maily o nás.
 3. Máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov.
 4. Máte právo na zrušenie súhlasu so spracovaním svojich údajov v súvislosti s registráciou na stránkach Alba Flora. V takom prípade však bude vak vaša registrácia na stránkach Alba Flora ukončená a takisto sa vám zruší prístup k elektronickým pokladničným blokom, pretože táto služba je dostupná len registrovaných užívateľov.
  Taktiež môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií. Následne vám marketingové informácie prestaneme posielať.
IX. Využitie zásuvných modulov pre sociálne siete a odkazy tretích strán
 1. Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Internetové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od tých našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie sa týchto tretích strán, kontaktujte nás, prosím, bez zbytočného odkladu.
 2. Na niektorých našich internetových stránkach sú nasledujúce tlačidlá:
 1. Pokiaľ sú tieto tlačidlá na internetovej stránke zobrazené, neznamená to, že priamo kontaktujeme servery služieb Facebook, Instagram, Twitter, Google+ alebo Pinterest. Až vaším kliknutím na tieto tlačidlá vyjadrujete súhlas s komunikáciou so službami Facebook, Instagram, Twitter, Google+ a Pinterest a po kliknutí na tieto tlačidlá dôjde k vytvoreniu spojenia.
 2. Ak ste na niektorej sociálnej sieti podľa vášho výberu už prihlásení, tento krok prebehne bez ďalšieho okna. Keďže prenos prebieha priamo, o prenášaných údajoch nemáme žiadne informácie. Pritom sa prenáša skutočnosť, že ste otvorili príslušnú stránku. Ak ste zároveň prihlásení, tieto informácie sú priradené k vášmu účtu sociálnych médií a sú tak spojené s vašou osobou.
 3. O ďalšom používaní a ukladaní týchto osobných údajov službami Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest a iných tretích strán sa informujte, prosím, priamo u týchto prevádzkovateľov. Takisto môžete blokovať doplnky sociálnych sietí pomocou doplnkov vášho prehliadača.
X. Profilovanie
 1. Ako sme uviedli, vami poskytnuté údaje a údaje o vás analyzujeme, aby sme mohli zlepšovať náš sortiment a služby. Toto profilovanie môže znamenať, že vám budeme prostredníctvom komunikačných kanálov, webovej stránky či reklamy na sociálnych sieťach ponúkať výrobky a služby, ktoré sú pre vás zaujímavejšie. Máte však právo toto profilovanie na priamy marketing odmietnuť a môžete si ho uplatniť tak, že nás budete kontaktovať uvedenými spôsobmi.
XI. Dozorný orgán
 1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke www.uoou.sk.
XII. ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akákoľvek zmena podmienok o ochrane osobných údajov bude uverejnená na tejto stránke nahradením pôvodnej verzie podmienok novým znením.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018